9.01.2015r- 125 dzień rozejmu.

 
News
10 January
14:40

9.01.2015r- 125 dzień rozejmu.

O fiasku obecnego etapu ukraińskiej rewolty dowodzi fakt, że w jej sprawie po raz pierwszy zabrał głos amerykański finansista George Soros, który w alarmistycznym tonie zaapelował o pomoc kijowskim władzom w astronomicznej kwocie 50 mld $.

Na początek kilka złotych myśli Sorosa w roli guru teorii globalnego kapitalizmu:

1.   O demontażu suwerenności państw:

„O ile istnieją interesy zbiorowe, które wykraczają poza granice państwowe, suwerenności państw muszą być podporządkowane prawu międzynarodowemu i instytucją międzynarodowym”. (G.Soros, 1998r)

2.   O dyktacie polityki gospodarczej i społecznej oraz o osiąganiu strategicznych celów politycznych przez ponadnarodowe instytucje polityczne i finansowe (ONZ, Bank Światowy, MFW):

„W celu ustabilizowania i uregulowania prawdziwie globalnej  gospodarki, potrzebujemy globalnego systemu podejmowania decyzji politycznych. Krótko mówiąc, potrzebujemy globalnego społeczeństwa aby wspierać naszą gospodarkę światową „ („Kryzys globalnego kapitalizmu” G.Soros 1999r.)

3.   O roli kapitału finansowego i globalnej elity finansowej we współczesnym świecie:

„Biorąc pod uwagę, że decydującą rolę w dzisiejszym świecie odgrywa kapitał finansowy, który decyduje o losach poszczególnych państw, nie jest niestosowne mówić o globalnym systemie kapitalistycznym” (G. Soros  Open Society „Reforma globalnego kapitalizmu ponownie rozpatrzona”).

4.   O tym jakie kraje są demokratyczne:

„Jest faktem historycznym, że kraje, które stanowią centrum światowego systemu kapitalistycznego są demokratyczne, ale nie jest prawdą że wszystkie kraje które leżą na peryferiach są  kapitalistyczne (….) Władcy niechętnie rezygnują  z władzy; muszą oni zostać wypchnięci. „

A teraz kilka faktów historycznych, w których jedną z głównych ról odegrał Soros:

1.   „Od 1979 roku rozprowadzano 3.000.000 dolarów rocznie do dysydentów, w tym ruchu solidarnościowego w Polsce, Kart 77 w Czechosłowacji i Andriej Sacharow w ZSRR… W 1984 roku założył swój pierwszy Open Society Institute na Węgrzech i pompuje miliony dolarów w ruchy opozycyjne i niezależne media. Rzekomo na celu budowania „społeczeństwa obywatelskiego”, inicjatywy te zostały zaprojektowane tak, aby osłabić istniejące struktury polityczne i utorować drogę do ewentualnego wyzysku Europy Wschodniej przez globalny kapitał. Soros twierdzi, z charakterystycznym dla siebie bezwstydem, że był odpowiedzialny za „amerykanizację” Europy Wschodniej.”- Neil Clark.

2.   „Jugosłowianie wielokrotnie uparcie wybierali zreformowaną Partię Socjalistyczną Slobodana Miloszevicia do rządu. Soros stanął na wysokości zadania. Od 1991 roku jego Open Society Institute przekazał ponad 100 mln dolarów do kasy opozycyjnej organizacji przeciwnej Miloszevicowi” - Neil Clark.

3.   „Serbia, dzięki łasce Sorosa stała się „mniej, więcej, wolna”. Naród serbski podlegał standardowej procedurze globalizmu  gospodarczego Sorosa ” Ta procedura była kopiowana i wdrożona na terenie całej Europy Wschodniej w celu propagowania” terapii wstrząsowej „i” wprowadzaniu  reform gospodarczych”, następnym krokiem była wyprzedaż cennych aktywów państwowych po zaniżonych cenach” – Neil Clark.

4.   „Zadanie ośrodka Sorosa w Europie Wschodniej jest prawie wykonane. Jego głównym celem jest teraz świat islamski, kraje arabskie, Turcja, Pakistan, Afganistan, etc, ” – Kian Tajbakhsh z Open Society Institute.

5.   „Podczas wyborów w 2004 roku ( w USA- dopisek mój) podarował 23.581.000 dolarów do  527 liberalnych grup utworzonych aby pokonać  prezydenta George’a W. Busha. Soros przeznaczył  3 miliony dolarów na lewicową Center for American Progress i $ 5 milion radykalnie lewicowej MoveOn.org. Bez Sorosa i Grupy Cienia (Hillary Clinton i Harold Ickes), Barack Obama byłby, w najlepszym wypadku, senatorem z Illinois przebywającym obecnie na spotkaniach towarzyskich  jak Bill Ayers, Bernardine Dohrn i siedziałby w ławce kościelnej czarnego teologa Reverend Jeremiah Wright.  Tymczasem Barack Obama jest prezydentem Stanów Zjednoczonych. ” – Human Evans.

6.   „Obama ma charyzmę i wizję aby radykalnie przeorientować pozycję Ameryki na świecie ” – G.Soros w 2007r.

7.   „Wielu uczestników demonstracji w Kijowie  na tzw. ”EuroMaidanie” było członkami finansowanych przez Sorosa organizacji pozarządowych i  byli szkoleni przez te same organizacje pozarządowe w wielu warsztatach i na konferencjach sponsorowanych przez Międzynarodową Fundacją Odrodzenie Sorosa (IRF).  Soros, szczyci się, że przyczynił się „bardziej niż jakakolwiek inna organizacja” do „demokratycznej transformacji  Ukrainy”- amerykański dziennikarz i analityk polityczny, William F. Jasper.

8.   Wywiad w programie telewizyjnym CNN, kiedy to G.Soros został zapytany przez prowadzącego rozmowę, Fareedowa Zakaria o sprawy ukraińskie:

„Najpierw o Ukrainie. Jedną z rzeczy, którą wiele osób o tobie wie jest to, iż w trakcie rewolucji w 1989 r. finansowałeś wiele działań dysydenckich, grup społeczeństwa obywatelskiego w Europie Wschodniej, Polsce, i w Republice Czeskiej. Robisz podobne rzeczy na Ukrainie?”

Soros odpowiedział w następujący sposób:

„Cóż, założyłem fundację na Ukrainie zanim Ukraina uniezależniła się od Rosji. Działa ona od tego czasu i odegrała ważną rolę w obecnych wydarzeniach”

Ta transformacja doprowadziła do przejęcia kontroli przez ukraińskich ultranacjonalistów nad państwowymi służbami bezpieczeństwa. A już w kwietniu ubiegłego roku jasne się stało, że Andrij Parubij i inni przywódcy puczu pracują z FBI i CIA, by pokonać i spacyfikować wszystkich sprzeciwiających się rządom junty zainstalowanej przez Victorię Nuland i Departament Stanu w Kijowie. Parubij jest założycielem Socjalistyczno Narodowej partii na Ukrainie, a obecnie jest szefem Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony kraju.

Po tragedii odeskiej w maju ubiegłego roku, gdzie zostało zabitych w sposób demonstracyjny w Domu Związków Zawodowych  wielu spośród przeciwników obecnych władz oraz po usunięciu z najwyższych organów władzy państwowej i następnie wydaleniu, przeciwników MFW, który to Fundusz kontroluje rząd i społeczeństwo Ukrainy, natychmiast nastąpiła eskalacja konfliktu na południowo-wschodnich rubieżach kraju. Celem jej jest to, że elity finansowe Stanów Zjednoczonych i ich  przyjaciele z UE usiłują za pomocą ukraińskiej rewolty i dalszego eskalowania konfliktu wewnętrznego na Ukrainie posłużyć się nim aby zredukować i ostatecznie wyeliminować jakiekolwiek wyzwanie rzucone przez Rosję i inne państwa członkowskie BRICS, które są krajami obecnie zwalczającymi globalistyczną finansową i neoliberalną agendę.

Dlatego też nie dziwi wczorajsza zmasowana akcja propagandowa przeprowadzona przy pomocy wiodących mediów, które na sygnał dany przez amerykańską gazetę „The New York Review of Books” powieliły tezy zawarte w opublikowanym tam przez G.Sorosa alarmistycznym artykule.

Proszę zwrócić uwagę na fakt, że od rozpoczęcia ukraińskiej rewolty Soros po raz pierwszy zabrał osobiście głos w tej sprawie, co jasno może dowodzić, iż decydując się na to, w obliczu spodziewanego krachu inicjatywy, na której stał czele, chce wywrzeć presję na rządy państw zachodnich aby udzieliły mu poparcia przejmując finansowanie kijowskiego reżymu.

Pomoc ta jest wg. niego uzasadniona tym, że:

„Europa musi się obudzić i zdać sobie sprawę, że znalazła się pod atakiem Rosji. Pomoc dla Ukrainy państwa Unii Europejskiej powinny potraktować jako wydatki na obronę”

Według Sorosa niechęć przywódców unijnych do udzielenia Ukrainie większego wsparcia finansowego jest dowodem na to, iż nie rozumieją oni ambicji Moskwy, która chce osłabić UE.

Jest to o tyle istotne, że:
„UE wpada w dezintegrację. Rosja oferuje alternatywną wizję świata: siłę zamiast rządów prawa” – zasygnalizował Soros.

Tak więc, zdaniem Sorosa:

„Pomoc dla Ukrainy państwa europejskie powinny postrzegać jako środek obrony”

I ta pomoc według jego wyliczeń powinna wynosić okrągłą liczbę 50 mld dolarów, bo pieniędzy niema co żałować gdy „zmasowana finansowa siła ognia” to jest jedyny sposób, w jaki UE może przeciwstawić się ekspansjonizmowi Rosji i ocalić jednocześnie Ukrainę przed bankructwem, które wzmocniłoby u władzy rosyjskich twardogłowych. Uratowanie ukraińskiej gospodarki z kolei wzmocniłoby w Rosji bardziej prozachodnią opozycję.

Tak więc słowa te Georga Sorosa są jasnym dowodem na to; kto i w jakim celu rozpoczął ukraińską rewoltę, zaś koszty muszą być tej operacji  znaczne, bo przecież nie powinno się żałować grosza gdy ” jest się obiektem ataku ze strony Rosji”. Tylko, że to nie Rosja doprowadziła do zamachu stanu na Ukrainie, to nie Rosja dzień w dzień, bez chwili przerwy ostrzeliwuje z ciężkiej artylerii, rakietami i przy pomocy samolotów ludność i cele cywilne w Donbasie. Tak więc w obliczu kolejnego fiaska planów uderzenia w Rosję za pomocą Ukrainy się nie powiódł nie ma innej drogi jak droga pokojowa, a nie dalsze eskalowanie napięcia i finansowanie ukraińskiej studni budżetowej bez dna.

Tym razem- i to po raz drugi- Soros się pomylił i jak sądzę świat wreszcie zacznie wyciągać słuszne wnioski z takiej jego jawnie odkrytej postawy?

Więcej o wspomnianym wyżej artykule dowiecie się państwo u źródła:

http://www.nybooks.com/articles/archives/2015/feb/05/new-policy-rescue-ukraine/?pagination=false&printpage=true

A teraz jak co dzień przechodzę do kolejnej relacji z toczącej się na południowo-wschodniej Ukrainie wojny domowej.

Dzisiejszego ranka sporządzono raport dotyczący skutków wczorajszego intensywnego ostrzału przez ukraińską artylerię celów cywilnych w Doniecku.

Zostały ostrzelane cztery donieckie dzielnice mieszkaniowe: Kijowska, Kirowska, Kujbyszewska i Piotrowska.

W wyniku tego ostrzału zginęły dwie osoby cywilne, a kolejnych siedem odniosło rany.

Całkowity raport przedstawiam poniżej:

По информации МЧС, вследствие попадания снарядов и последующих за этим пожаров повреждены дома:
— Петровский р-н, ул. Косарева, д. 27.
— Киевский р-н, ул. Стратонавтов, д. 97.
— Киевский р-н, ул. Башкирская, д. 76.
— Киевский р-н, ул. Крупская, д. 118.

Также, в результате ведения боевых действий и попаданий взрывоопасных предметов имеются разрушения по следующим адресам:
— Куйбышевский район, пр. Кремлевский,12а — ГБ № 21 (повреждено перекрытие тыльной стороны здания между 3 и 4 эт.);
— Куйбышевский р-н, ул. Алданская, 9 — частный дом (разрушен полностью);
— Куйбышевский район, пр. Кремлевский,9 — 5-и этажный дом (повреждена кровля 2 м², частично повреждено остекление);
— Киевский район, пер. Обский 11 — ч/с жилой дом (частично разрушен);
— Куйбышевский р-н, ул. Шахтеров Донбасса, 90 (7 ПСЧ), станция технического обслуживания (повреждено остекление здания);
— Куйбышевский р-н, ул. Матросова, 27, здание Куйбышевского РО (повреждено остекление здания);
— Куйбышевский р-н, пересечение ул. Куйбышева и ул. Матросова, пересечение ул. Шахтеров Донбасса и ул. Куйбышева (обрыв троллеи);
— Куйбышевский р-н, ул. Куйбышева, 160 (повреждена газовая труба)
— Кировский р-н, ул. Малиновского, д.9 (частичное разрушение дома, повреждено остекление, повреждение кровли);
— Кировский р-н, ул. Малиновского, д.8 (частичное разрушение дома, повреждено остекление);
— Кировский р-н, ул. Юговосточная, д.1 (повреждено остекление);
— Кировский р-н, ул. Юговосточная, д.2 (повреждено остекление).

Dodam, że dzisiejszej nocy nadal trwał ostrzał prowadzony przez ukraińską artylerię celów cywilnych w Doniecku.

Tak więc intensywność ostrzału ukraińskiej artylerii zaczyna do złudzenia przypominać to co się działo przed podpisaniem przez stronę kijowską porozumień  Memorandum Mińskiego.

Czyżby podjęto już decyzję o siłowym rozwiązaniu problemu?

Jak sądzę, w świetle niechęci w dalszym uczestniczeniu w obecnej turze rozmów wstępnych przez ukraińskich przedstawicieli, którzy brali udział w rozmowach w Berlinie, można przyjąć, że ich obecnie nie zadowoli żadne rozwiązanie pokojowe. Co w świetle powyższego artykułu opublikowanego przez G.Sorosa nie powinno dziwić.

W okolicach miejscowości  Piertowki i Trudowskiego oraz kopalni „Im. Abakumowa” w rejonie dzielnicy Kirowskiej trwał ostrzał prowadzony przez ukraińską artylerię rakietami „Grad” z kierunku Krasnogorowki i Marinki.

W obszarze północnym w Butowkie i Noworosyjska trwał ostrzał oraz z rejonu miejscowości Piaski i Tonienkogo spadły ukraińskie rakiety uszkadzając cztery domy.

Z rejonu Piask ukraińska artyleria ostrzeliwała również okolice serwisu „Volvo-Centrum” i teren kopalni „Oktriabskij Rudnik”:

W rejonie miejscowości Piaski doszło do pojedynku artyleryjskiego, w wyniku którego powstańcza artyleria zniszczyła jeden ukraiński czołg:

Wieczorem trwał ostrzał ukraińskiej artylerii północnych przedmieść Gorłówki. W wyniku tego ostrzału została uszkodzona główna magistrala wodna więc jak na razie mieszkańcy zostali czasowo pozbawieni dopływu wody. Strat wśród ludności nie ma.

Ostrzeliwany też został rejon miejscowości Kurdjumowki, Uglegorska, Nowoazowska oraz Dokuczajewska.

W rejonie miejscowości Mariupol ukraińska artyleria oddała dziesięć salw armatnich w kierunku wsi Sartan. Intensywny ostrzał trwał 40 minut.

Doszło do poważnej bitwy w rejonie miejscowości Krimskoje, gdzie ukraińskie wojska zaatakowały w sile pięciu czołgów i czterech opancerzonych wozów bojowych przy wsparciu piechoty i ognia artyleryjskiego pozycje sił powstańczych. W wyniku walk zniszczonych zostało dwa ukraińskie czołgi i trzy opancerzone wozy bojowe oraz zlikwidowano dość znaczną ilość siły żywej. Po stronie powstańców zniszczony jeden czołg i jeden opancerzony wóz bojowy oraz pięciu żołnierzy poległo a kolejnych siedmiu odniosło rany.

W rejonie Lisiczańska koło drogi T1303 toczyły się lokalne potyczki, bez znacznego rozstrzygnięcia na tamtejszym odcinku frontu.

W kierunku na północny-wschód od Ługańska i w kierunku na północ od tego miasta wczoraj był względny spokój. Ukraińskie wojsko koncentruje obecnie atak w rejonie Doniecka.

Na koniec kilka zdjęć ukraińskiego sprzętu wojskowego jaki podobno ma zostać skierowany na front:

Oraz zdjęcia z ostrzelanego wczoraj jednego z domów w Doniecku, w którym zginęła cała rodzina:

Więcej: AdNovum

Recent Publications

Popular articles